Újdonság a technika világából
2018.09.17.

GDPR

Külső adatvédelmi tájékoztató a weboldalon
SKODA LOGO

A Jász-Autóház Kft. (székhely: 5100 Jászberény, Jásztelek út 73., cégjegyzékszám: 16-09-006891, adószám: 12854370-2-16, telefonszám: 57/504-010, e-mail: jezsias@jasz-autohaz.hu, önállóan képviseli: Nyitó Róbert ügyvezető), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja összefoglalóan és röviden a munkavállalóitól különböző érintetteket az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.


Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik (a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog,tiltakozáshoz való jog) gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – a jezsias@jasz-autohaz.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak a hatósághoz (NAIH, www.naih.hu) vagy bírósághoz.


Az egyes adatkezelések részletes magyarázata a Belső adatvédelmi szabályzatban, valamint annak mellékletében található.

 

https://autohaus.auto-partner.net/Dealer/hu/hu01602/hirek/gdpr